Voortgangsrapportering

Doctorandi moeten aan de UAntwerpen twee aparte voortgangsrapporten indienen
Beide rapporten worden onderstaand uitgelegd:

1. Voortgangsrapport doctoraatsonderzoek

Het voortgangsrapport over het doctoraatsonderzoek wordt beheerd door je faculteit/instituut en geëvalueerd door de individuele doctoraatscommissie (IDC).

De procedure voor het indienen verschilt van faculteit tot faculteit. Het kan zijn dat je jaarlijks een rapport moet indienen of enkel op bepaalde tijdsstippen in je doctoraatstraject.
Je kan voor de juiste werkwijze best je faculair doctoraatsreglement raadplegen of contact opnemen met je facultaire administratieve contactpersoon. Doorgaans wordt je door je faculteit/instituut via e-mail op de hoogte gebracht wat er tegen wanneer van je verwacht wordt. Houd hiervoor zeker je studenten e-mailaccount in het oog!

2. Voortgangsrapport doctoraatsopleiding

Het voortgangsrapport over je doctoraatsopleiding wordt beheerd door de Antwerp Doctoral School (ADS) en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van jouw faculteit.

Het voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding moet jaarlijks ingediend worden.

De deadline hiervoor is altijd 1 mei! Na deze datum is het niet meer mogelijk een rapport in te dienen en zal je je activiteiten pas het jaar erop kunnen indienen.
Je zal altijd door de Antwerp Doctoral School op de hoogte gebracht worden van het naderen van de deadline, raadpleeg daarom zeker je studenten e-mailaccount regelmatig.

! Uitzondering: volgende faculteiten/instituten beheren de rapportering over de doctoraatsopleiding zelf. Bij vragen kan je hier terecht bij de desbetreffende administratieve contactpersoon.

  • Rechten (RECH),
  • Bedrijfswetenschappen en Economie (BE)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be