Competentieprofiel

Zoals beschreven in de visie van de doctoraatsopleiding is het de bedoeling dat je tijdens je doctoraat niet enkel een excellente onderzoeker wordt maar ook een veelzijdige professional. Het competentieprofiel vormt daarom het kader van de doctoraatsopleiding en stelt je in staat om te herkennen welke vaardigheden activiteiten, die je ondernomen hebt omvatten.

Het is opgebouwd uit zeven verschillende competentiecategorieën:

A. onderzoeksvaardigheden en -technieken
B. aanpassen aan de onderzoeksomgeving
C. onderzoeksmanagement
D. persoonlijke doeltreffendheid
E. communicatieve vaardigheden
F. netwerken en teamwerk
G. carrièremanagement

Zoals hoger beschreven zijn deze competenties zowel belangrijk om het doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen als voor de uitbouw van je verdere loopbaan in een academische of niet-academische context. 

Overloop al zeker aan het begin van je doctoraatstraject dit competentieprofiel en schat voor jezelf in wat je sterke en minder sterke punten zijn en bepaal op basis daarvan welke competenties je zeker wil aanscherpen. Doe dit uiteraard in nauw overleg met je promotor(en).

Hoe gebruiken?

Het competentieprofiel geeft in de linker kolom de naam van de categorie weer. Daarnaast wordt er in de middenste kolom de algemene omschrijving van de vaardigheden die door deze categorie aangescherpt zullen worden omschreven. Ter illustratie is er naast de kolom met de omschrijving van de competenties een kolom met concrete voorbeelden opgelijst. Let wel op: dit zijn enkel voorbeelden en bepaalde activiteiten van deze voorbeelden zijn misschien niet aanvaard in je faculteit!

In de facultaire doctoraatsreglementen kan je specifiek voor je eigen faculteit zien welke activiteiten bij welke categorie behoren en welke activiteiten aanvaard worden in het kader van de doctoraatsopleiding.

 

Dit competentieprofiel is gebaseerd op de Joint Skills Statement, ontwikkeld door Vitae uit het Verenigd Koninkrijk en aangepast voor doctorandi aan de Universiteit Antwerpen.