Side header image

Zoek financiering

Bespreek met de promotor ook eventuele beschikbare assistentschappen of beursmogelijkheden. Vraag in welke mate hij/zij bereid is je eventuele beursaanvraag te steunen en hoe hij/zij je kansen op een beurs inschat.

Vergeet niet dat aanvraagprocedures voor een beurs vaak een aantal maanden in beslag kunnen nemen, begin er dus tijdig aan.

Financiering voor het doctoraat kan gebeuren via:

  • een assistentenmandaat - bezoldigd assistent;
  • een aanstelling op een onderzoeksproject dat door een promotor werd aangevraagd en betoelaagd wordt door interne (BOF) of extern toegewezen (internationale, nationale, regionale, lokale) onderzoeksmiddelen;
  • een persoonsgebonden doctoraatsmandaat (b.v. FWO-aspirant en analoge mandaten, SB-beurs voor strategisch basisonderzoek, tijdelijk opvangmandaat van het Bijzonder Onderzoeksfonds – BOF, specifieke fondsen die beurzen toekennen);

Elk van deze statuten is gekoppeld aan een bepaalde aanvraagprocedure, een bepaalde (aanstellings)vorm (beurs of arbeidscontract) en aan een bepaalde reglementering (toekenningsvoorwaarden, duur, e.a.). Een aantal van deze statuten zijn specifiek bedoeld om iemand toe te laten een doctoraat voor te bereiden en kunnen dus niet gecombineerd worden met een andere activiteit of opleiding.

De informatie over financiering kan je ook terugvinden op de website van het Departement Onderzoek & Innovatie