Side header image

Predoctorale beurzen

Predoctorale mandaten worden verleend op persoonlijke titel en toegekend aan jonge onderzoekers - vaak pas afgestudeerden - omwille van hun persoon­lijke verdiensten (studiecurriculum) en/of omwille van het voorge­stelde onderzoeksproject.

Mandaathouders worden gesteund door een promotor, die vaak ook een rol speelt bij het formuleren van het onderzoeksvoorstel. Doorgaans sluit dit laatste aan op een masterscriptie. 

Een predoctorale mandaathouder wordt geacht een doctoraal proef­schrift voor te bereiden.

In de kijker:

Contact

Ann Aerts Campus Middelheim, Gebouw A
A.129
Tel. +32 3 265 30 27

Contact

Anneleen Baerts Campus Middelheim, Gebouw A
A.131
Tel. +32 3 265 30 10

Contact

Kristof Geeraerts Tel. +32 3 265 31 93
kristof.geeraerts@uantwerpen.be

Contact

Greet Hellenbosch Campus Middelheim, Gebouw A
A.131
Tel. +32 3 265 31 73

Contact

Bruno Hoste Campus Middelheim, Gebouw A
A.132
Tel. +32 3 265 30 53