Side header image

Postdoctorale beurzen

Postdoctorale beurzen financieren een tijdelijke aanstelling voor onderzoekers die een doctoraat behaalden. Meestal gaat het om een arbeidsovereenkomst, specifiek op onderzoek gericht, en de rol van de promotor is beperkt. Vaak zijn ze van kortere duur dan een predoctoraal mandaat.

Het onderzoek moet bijdragen tot de wetenschappelijke output van de onderzoeksgroep door wetenschappelijke bijdragen te publiceren. De onderzoeker kan ook meewerken aan een onderzoeksproject, doctorandi begeleiden of onderwijstaken op zich nemen.

In de kijker:

Overzicht Alle Postdoctorale Beurzen

Contact

Liesbet Cockx Campus Middelheim, Gebouw A
A.129
Tel. +32 3 265 31 98

Contact

Greet Hellenbosch Campus Middelheim, Gebouw A
A.131
Tel. +32 3 265 31 73

Contact

Bruno Hoste Campus Middelheim, Gebouw A
A.132
Tel. +32 3 265 30 53