Side header image

Hoe zijn de speerpunten van het onderzoek aan de Universiteit Antwerpen ontstaan?

Op voorstel van de Voorzitter Onderzoeksraad heeft de Raad van Bestuur op 29.06.2010 een aantal speerpunten van onderzoek bepaald.

Wat?

Een speerpunt is een domein waarin de Universiteit Antwerpen zichtbare kwalitatieve en geclusterde expertise met een zekere omvang heeft opgebouwd met garantie voor consolidatie en continuïteit en met – voor de experimentele wetenschappen – de beschikking over ‘state of the art’ apparatuur.

Aanleiding

De Universiteit Antwerpen heeft proactief geageerd in het kader van de (tweede) externe beoordeling van de kwaliteit van het onderzoeksmanagement sinds de fusie. De directe aanleiding was een McKinsey-studie die betrekking had op een nauwere samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven, en waarin aanbevolen wordt om duidelijke en zichtbare speerpunten – in de studie uitgedrukt als “bedrijfspunten”– te identificeren.

Resultaat

Daarop werd de oefening ondernomen om – in een ruimer perspectief dan het bedrijfsmatige veld – onderzoeksexpertises te clusteren tot thema’s waarin de Universiteit Antwerpen zich op internationaal vlak manifesteert, en dit op basis van meerdere parameters (waaronder de gekende onderzoeksoutputparameters zoals doctoraten, publicaties, citaties, fondsenwerving, maar ook recente investeringen inzake personeel en infrastructuur door de universiteit).

Als resultaat kwamen 9 themata voor onderzoeksspeerpunten uit de bus, naast 3 groeipolen (d.i. potentiële toekomstige speerpuntdomeinen). Het zijn domeinen waarin UAntwerpen excelleert in fundamenteel onderzoek en/of basis- en toegepast onderzoek. Een aantal van die speerpunten hebben ook een meerwaarde voor samenwerking met het bedrijfsleven.

Deze speerpuntdomeinen betreffen het luik onderzoek en staan los van de onderwijsniches van de UAntwerpen.