Inschrijvingsformulier | Registration form Kekulé-cyclus XVII, 2017-2018

Tarieven | rates
  *standaard | standard lid | member
KVCV, ie-net
*student | student
**hoofdsponsor | main sponsor
alle lezingen | all lectures € 50 € 40 € 20
lezingenavond | lecture evening € 12.5 € 10 € 5

* Studenten, doctorandi en personeel van UAntwerpen, personeel van meewerkende hogescholen en studenten van meewerkende hogescholen die als groep inschrijven via de eigen secretariaten, hebben gratis toegang. Vooraf registreren is vereist.
Students, PhD students and staff members from the University of Antwerp, staff members from the cooperating university colleges and students from the cooperating university colleges who register as a group through their own secretariats, have free entrance. Registration in advance is necessary.

Meewerkende hogescholen | Cooperating university colleges: Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote-Hogeschool, KU Leuven-Campus De Nayer, Thomas More-Campus Geel

** Medewerkers van hoofdsponsoren die vooraf via hun bedrijf als groep inschrijven, krijgen het studententarief. Informeer bij het bedrijf |Staff members of the main sponsors who register in advance as a group through their company, get the students registration fee. Ask the company.

Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk toegangspasje aan de onthaalbalie | A personal entrance card will be available at the reception desk.

Inschrijvingsformulier | Registration form

Velden met * zijn verplicht in te vullen | Fields marked with * are mandatory

Personalia | Personal data
Aanspreektitel | Title:
Naam | Family name:* 
Voornaam | First name:* 
E-mail:*   

Status* 

Contactgegevens | Contact
Bedrijf - instituut | Company - institution:
Functie | Function:
Contact- thuisadres | Contact - home address:*  
Postcode | Postal code:*  
Gemeente | City:*  
Telefoon -  gsm | Phone - cellular:

Ik wens volgende lezingen bij te wonen  |  I wish to attend the following lectures:  


Te betalen bedrag | Registration fee: €

Overschrijving op KBC-rekening IBAN BE81 7350 0538 7124 (BIC: KREDBEBB) | of KVCV vzw met vermelding van "Kekulé-cyclus: (deelnemer)" bevestigt de inschrijving.

Transfer of your registration fee to KBC-bank account IBAN BE81 7350 0538 7124 (BIC: KREDBEBB) | or KVCV vzw "Kekulé-cyclus: (participant)" confirms registration.

Indien van toepassing: facturatiegegevens | If applicable: billing details:
Opmerkingen  |  Remarks


*  Verplichte velden
Kekule, kekule@kvcv.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van de lezingencyclus. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.

Kekule, kekule@kvcv.be, is collecting these personal details for the organisation of the lecture series. Under no circumstances will these details be given to third parties. If you want to change your personal details or have them removed from our database, please inform us using the address above. More information about our privacy policy: www.uantwerpen.be/disclaimer.