Over ActUA

ActUA werd opgericht in 1979 onder de naam Fonds L. Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans vzw. Dit als eerbetoon aan de eerste grondlegging van het wetsvoorstel voor de oprichting van een universiteit in Antwerpen op 20 maart 1958. Sinds 1 januari 1999 werd de naam gewijzigd in Actie Universiteit Antwerpen of ActUA. Op 1 oktober 2003 is de realisatie van de Universiteit Antwerpen werkelijkheid geworden.

ActUA vzw wordt ontbonden in 2014 en de werking (met name de Spectrumlezingen, de ActUA-prijzen en het orkestgebeuren met het Antwerps Universitair Orkest o.l.v. prof.dr. Joost Weyler) wordt gedeeltelijk overgenomen door de Universiteit Antwerpen.

Spectrum: programma vorige jaargangen

Programma Spectrum 2014 - 2015

 

Programma Spectrum 2015-2016

Geschiedenis

17 september 2015 (14.15-16.30 uur)
OPENINGSLEZING door Herman Van Goethem,  gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Faculteit Rechten): ‘België – Londen, 1942. Een andere kijk op collaboratie en verzet’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal T.148.

1 oktober 2015 (14.15-16.30 uur)
Gerrit Verhoeven, postdoc navorser FWO aan Universiteit Antwerpen (Departement Geschiedenis): ‘Op speelreis! Nederlandse en Vlaamse reizigers op weg in Europa (17de-18de eeuw)’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

8 oktober 2015 (14.15-16.30 uur)
Hilde Greefs, hoofddocent aan Universiteit Antwerpen (Departement Geschiedenis): ‘Opnieuw een wereldhaven. De Antwerpse haven- en stadsontwikkeling sinds 1795’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

15 oktober 2015 (14.15-16.30 uur)
Bert De Munck, hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Departement Geschiedenis): ‘Armenzorg en solidariteit door de eeuwen heen’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

Kennismaking met een instelling

22 oktober 2015 (14.15-16.30 uur)
Robert Voorhamme, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, over de associatie. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal V.009.

Gezondheid

29 oktober 2015 (14.15-16.30 uur)
Didier Ebo, hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (afdeling Immunologie en Allergologie): 'Groenten- en fruitallergie: nieuwe evoluties in het onderzoek'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

12 november 2015 (14.15-16.30 uur)
Hanne Valgaeren, onderzoeker aan Universiteit Antwerpen (Departement Biomedische Wetenschappen): ‘De genetische revolutie: een ontzaglijke ontwikkeling met een groeiende nood aan richtlijnen’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

26 november 2015 (14.15-16.30 uur)
Niel Hens, hoofddocent aan Universiteit Antwerpen (afdelingen Vaccinologie en Epidemiologie en Medische Statistiek): ‘Wiskunde en statistiek als hulpmiddel om de verspreiding van ziekten te voorspellen en in te dijken’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

3 december 2015 (14.15-16.30 uur)
Cedric Vuye, tenure track docent aan Universiteit Antwerpen (afdeling Bouwkunde): ‘Geluidsoverlast en gehoorschade: gevolgen en preventie’. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

Een actueel thema

10 december 2015 (14.15-16.30 uur)
Het klimaat:
Aviel Verbruggen, gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Department Engineering Management): 'Economie van nut bij klimaatbeleid'.
Sara Vicca, post-doc navorser FWO aan Universiteit Antwerpen (Departement Biologie): 'Een natuurwetenschappelijke blik op klimaatverandering'
Yves Pepermans, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan Universiteit Antwerpen (Departement Communicatiewetenschappen) : 'Van klimaatverandering tot een klimaat voor verandering'.
Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, lokaal U.024.

Nieuwe doorbraken

14 januari 2016 (14.15-16.30 uur)
Kris Laukens, hoofddocent aan Universiteit Antwerpen (Dept. Wiskunde-Informatica, onderzoeksgroep Biomina): 'Met big data en bio-informatica naar de geneeskunde van de toekomst'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

21 januari 2016 (14.15-16.30 uur)
Geert Van der Snickt, cultural heritage scientist aan Universiteit Antwerpen (Dept. Chemie): 'Chemische beeldvorming als hulp bij de restauratie van het Lam Gods en andere iconische schilderijen'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

28 januari 2016 (14.15-16.30 uur)
Marc Bossuyt, navorser aan Universiteit Antwerpen (emeritus Fac. Rechten), ere-commissaris-generaal voor de vluchtelingen, gewezen rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof: 'De Europese Unie geconfronteerd met een asielcrisis in de Middellandse Zee: vluchtelingen- en mensenrechtenkwesties'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

4 februari 2016 (14.15-16.30 uur)
Maarten Weyn, tenure track docent aan Universiteit Antwerpen (Fac. Toegepaste Ingenieurswetenschappen, afdeling Electronica-ICT): 'The internet of things: kansen en uitdagingen'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

Kennismaking met een instelling

18 februari 2016 (14.15-16.30 uur)
Dennis Baert, doctoraatsbursaal aan Universiteit Antwerpen (Dept. Taalkunde): 'Het Instituut Joodse Studies'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

De stad

25 februari 2016 (14.15-16.30 uur)
Eric Corijn, emeritus hoogleraar sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel: 'De nieuwe stedelijkheid en de uitdagingen voor de stedelijke agenda'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

3 maart 2016 (14.15-16.30 uur)
Roeland Samson, hoofddocent aan Universiteit Antwerpen (Dept. Bio-Ingenieurswetenschappen): 'Wat stadsgroen voor u kan doen'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

10 maart 2016 (14.15-16.30 uur)
Tom Coppens, hoofddocent aan Universiteit Antwerpen (Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Planning): 'Stadsontwikkeling in Vlaanderen: terugblik en vooruitblik'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

17 maart 2016 (14.15-16.30 uur)
Iris Gommers, programmaleider Duurzame Stad (energie en milieu) voor Stad Antwerpen: 'De toekomst van Antwerpen. Over stadsontwikkeling, samenwerking en innovatie voor een duurzame stad'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula U.025, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

Inspelend op een actueel onderwerp

24 maart 2016 (14.15-16.30 uur)
Tomas Baum, directeur en onderzoekscoördinator van het Vlaams Vredesinstituut: 'Omgaan met oorlog en vrede'. Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, aula V.008, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.

 

Programma Spectrum 2016-2017

Gedrag

22 september 2016 (14.15-16.30 uur)
OPENINGSLEZING door Patrick Loobuyck, hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Centrum Pieter Gillis - Centrum voor Ethiek): 'Goed gedrag en zeden'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw V, lokaal V.008 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

6 oktober 2016 (14.15-16.30 uur)
Bernard Sabbe, gewoon hoogleraar een Universiteit Antwerpen (Volwassenenpsychiatrie): 'Vrije wil en verslaving'
Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, lokaal R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

13 oktober 2016 (14.15-16.30 uur)
Tiny De Keuster, gastprofessor Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde): 'Hond en kat als huisgenoten. Wat weten we over hun gedrag?'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw V, lokaal V.008 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

20 oktober 2016 (14.15-16.30 uur)
Patrick De Pelsmacker, gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Departement Marketing): 'Ethiek in marketing en reclame'
Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, lokaal R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Kennismaking met een instelling

27 oktober 2016 (14.15-16.30 uur)
Christiane Timmerman, hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Departement Sociologie), directeur CeMIS (Centrum voor Migratie- en Integratiestudies): 'Migratie en diversiteit: uitdaging of opportuniteit'
Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, lokaal R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Wetenschap en gezondheid

10 november 2016 (14.15-16.30 uur)
Stefanie Dedeurwaerdere, tenure track docent aan Universiteit Antwerpen (Experimenteel Lab TNW-ORL): 'Hersenonderzoek naar epilepsie: uitdagingen in de 21ste eeuw'
Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, lokaal R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

17 november 2016 (14.15-16.30 uur)
Qi Xin, doctoraatsbursaal Departement Chemie: 'Verwerking van uitlaatgassen: verleden, heden en toekomst'
Locatie: UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, lokaal R3 - Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)

1 december 2016 (14.15-16.30 uur)
Filip Lardon, gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Centrum voor Oncologisch Onderzoek): 'Kanker in strijd met de wetenschap. Wie wint?'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.148 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

8 december 2016 (14.15-16.30 uur)
Wim Van Hul, gewoon hoogleraar aan Universiteit Antwerpen (Departement Biomedische Wetenschappen): 'Basisonderzoek in de menselijke moleculaire genetica gedurende 3 decennia: wat heeft het ons geleerd?'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.148 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Een bekende alumnus van Universiteit Antwerpen

15 december 2016 (14.15-16.30 uur)
Gie Bogaert, auteur, leraar, docent aan de SchrijversAcademie Antwerpen: 'Kookkunst! Het bereiden van een roman'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.148 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Een bekende alumnus van Universiteit Antwerpen

19 januari 2017 (14.15-16.30 uur)
OPENINGSLEZING door Maarten Inghels, schrijver, tot 2018 stadsdichter van Antwerpen, coördinator van ‘De eenzame uitvaart’: 'De stadsdichter van Antwerpen leest voor uit eigen werk en vertelt over ‘De eenzame uitvaart’'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Letteren en wetenschap

26 januari 2017 (14.15-16.30 uur)
Kevin Absillis, docent, moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Antwerpen: '‘Lot er ons de sijs van aflakke’. Honderd jaar Pallieter'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

2 februari 2017 (14.15-16.30 uur)
Vanessa Joossen, docent, literatuur van de Moderniteit, Universiteit Antwerpen: 'Volwassenheid en ouderdom in kinderboeken'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

9 februari 2017 (14.15-16.30 uur)
Veerle Fraeters, hoogleraar, Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen: 'Middeleeuwse mystiek en haar moderne charisma'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.129 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

23 februari 2017 (14.15-16.30 uur)
Kurt Vanhoutte, docent, Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA), Onderzoekscentrum Visuele Poëtica, Universiteit Antwerpen: 'Het theater van de astronomie: grensgangers tussen kunst en wetenschap vroeger en nu'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Wedstrijd wetenschapscommunicatie

9 maart 2017 (namiddag)
Geen lezing, maar een wedstrijd wetenschapscommunicatie voor jonge onderzoekers. Deelnemers aan Spectrum zijn van harte welkom. Enkele jonge onderzoekers gaan de uitdaging aan om hun onderzoek op 5 minuten tijd uit te leggen aan een publiek waarbij ze geen voorkennis mogen veronderstellen. Een jury beoordeelt hun presentatie en hun antwoorden op publieksvragen. Maakt u graag kennis met jong wetenschappelijk én communicatief talent, dan kunt u deze wedstrijd volgen. Inschrijven als publiek moet vóór 1 maart via spectrum@uantwerpen.be. Het aantal plaatsen is beperkt. Locatie: UAntwerpen, Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, lokaal A.143 (historische aula), 2020 Antwerpen.

Uw rechten

16 maart 2017 (14.15-16.30 uur)
Sven Pichal, journalist, VRT radio en tv: 'Hoe machtig zijn we écht als consument?'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

23 maart 2017 (14.15-16.30 uur)
Esther Van Zimmeren, tenure track docent, onderneming en recht, overheid en recht, Universiteit Antwerpen: 'Stamceltoerisme en de noodzaak van internationale regulering'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

27 april 2017 (14.15-16.30 uur)
Coralie Herijgers, doctoraatsbursaal, persoon en vermogen, Universiteit Antwerpen: 'Artsen en deontologie: noodzaak aan een wettelijke hervorming?'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Kennismaking met een onderzoeksgroep

4 mei 2017 (14.15-16.30 uur)
Serge Tavernier, hoogleraar, Bio-Chemical Green Engineering & Materials (BioGEM), Universiteit Antwerpen: 'Hoe poeders een nieuwe wereld openen met verrassende eigenschappen en mogelijkheden'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen

Uw rechten (vervolg)

11 mei 2017 (14.15-16.30 uur)
Renate Barbaix, hoofddocent, rechtshandhaving, persoon en vermogen, Universiteit Antwerpen: 'Vermogensrecht en samenwoningsvormen'
Locatie: UAntwerpen, Campus Groenenborger, gebouw T, lokaal T.105 - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen