PROGRAMMAWIJZIGING!

De lezing van 22 maart (over voeding, obesitas en diabetes) door Luc Van Gaal wordt door onverwachte omstandigheden verplaatst naar 31 mei.

De locatie wordt de tweede helft van april bekendgemaakt.

Wie inschreef, krijgt persoonlijk bericht. Wie naar de uitgestelde lezing op 31 mei kan komen, hoeft niets te doen; zijn/haar inschrijving wordt automatisch verplaatst.

Wie op 31 mei niet vrij is, kan dit laten weten via spectrum@uantwerpen.be of 03/265 31 35 (met vermelding van het rekeningnummer waarop het inschrijvingsgeld teruggestort mag worden).

Voor bijkomende informatie: spectrum@uantwerpen.be of 03/265 31 35.

Spectrum programma 2017-2018


1 

Spectrum 2017-2018

Spectrum voorjaar 2018

--- PROGRAMMAWIJZIGING:
DE LEZING VAN 22 MAART WORDT VERPLAATST NAAR 31 MEI! ---

Kennismaking met een onderzoeksgroep

18 januari 2018 (14.15-16.30 uur)
OPENINGSLEZING door Pierre Van Damme, gewoon hoogleraar, vaccinologie, Instituut voor Vaccin- en Infectieziekten (VAXINFECTIO), Universiteit Antwerpen: 'Waarom zijn er nog nieuwe vaccins tegen polio nodig?'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.129

25 januari 2018 (14.15-16.30 uur)
Wouter Ryckbosch, docent, geschiedenis, Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST), Vrije Universiteit Brussel: 'Ongelijkheid van oudheid tot heden: een pessimistische geschiedenis?'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.129

1 februari 2018 (14.15-16.30 uur)
Bea Cantillon, gewoon hoogleraar, sociologie, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB), Universiteit Antwerpen: 'De nieuwe ongelijkheidsgolf: visie over maatschappelijke trends in België en Europa'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.129

8 februari 2018 (14.15-16.30 uur)
Stijn Oosterlynck, docent, stadssociologie, Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES), Universiteit Antwerpen: 'Armoede lokaal aanpakken: van sociale noden naar sociale rechten'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.129

22 februari 2018 (14.15-16.30 uur)
Sarah Van de Velde, tenure track docent, gezondheidssociologie en familiesociologie, Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO), Universiteit Antwerpen: 'Het ontstaan en voortbestaan van genderongelijkheid'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.148

Voeding en gezondheid

15 maart 2018 (14.15-16.30 uur)
Wim Vanden Berghe, hoogleraar, biomedische wetenschappen, Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES), Universiteit Antwerpen: 'Hoe je verleden de toekomst bepaalt. Kunnen we de epigenetische klok terugdraaien om gezond te verouderen?'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.148

--- DE LEZING VAN 22 MAART WORDT VERPLAATST NAAR 31 MEI! ---

Een alumnus van UAntwerpen

19 april 2018 (14.15-16.30 uur)
Timothy De Paepe, conservator, Museum Vleeshuis|Klank van de Stad, wetenschappelijk medewerker, Universiteit Antwerpen: 'Duarte: een muzikale familie in het Antwepen van Rubens'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.148

Voeding en gezondheid (vervolg)

26 april 2018 (14.15-16.30 uur)
Charlotte De Backer, docent, Yandisa Ngqangashe, medewerker, communicatiewetenschappen, Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS), Universiteit Antwerpen: 'Kijken naar koken, wat doet dat met het publiek?'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.148

3 mei 2018 (14.15-16.30 uur)
Nina Hermans, docent, farmaceutische wetenschappen, Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRa), Universiteit Antwerpen: 'Een dosis polyfenol anti-oxidanten... Wat zijn de effecten op de gezondheid? De voedselbronnen? En zijn voedingssupplementen nuttig?'
Locatie: Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen, gebouw T, lokaal T.148

31 mei 2018 (uitgestelde lezing)  (14.15-16.30 uur)
Luc Van Gaal, emeritus buitengewoon hoogleraar, diabetes en metabole aandoeningen, Laboratorium Experimentele Geneeskunde en Pediatrie (LEMP), Universiteit Antwerpen: 'Juist eten moet je weten! Over voeding, obesitas en diabetes'
Locatie: wordt de tweede helft van april bekendgemaakt

Papieren folders met het programma zijn verkrijgbaar via spectrum@uantwerpen.be of 03/265 31 35.

Spectrumlezing door Sven Pichal (maart 2017)