Onrust en onbehagen

Het woord behagen zou afstammen van 'hagan', wat betekent: met een haag afschermen, omheinen, iemand van het nodige voorzien. Onbehagen zou dan, metaforisch gesproken, zoveel betekenen als 'zich onbeschermd weten', zich ongemakkelijk en onzeker voelen. Dat er overal in de wereld omheiningen worden gebouwd, letterlijke en symbolische, tekent onze paradoxale tijd. Nog nooit waren we zo verbonden met wat elders op de planeet gebeurt, en nog nooit was de behoefte aan bescherming, duidelijkheid en veiligheid zo uitgesproken. We zoeken naar een beetje stabiliteit in een snel veranderende wereld. De wetenschappelijke en politieke landkaart wordt voortdurend hertekend. Dat maakt mensen onrustig, maar ook alert, onderzoekend en vindingrijk. Nieuwe inzichten en mogelijkheden stapelen zich op - wat op zijn beurt weer onbehagen verwekt, maar ook een bron van hoop is. 

In de lezingenreeks Studium Generale laten we enkele bevlogen sprekers en experten op u los vanuit wetenschappelijke domeinen die ogenschijnlijk weinig met mekaar te maken hebben, maar die telkens bij een (psychologisch, geologisch, biologisch, politiek, chemisch, literair, sociaal, communicatiewetenschappelijk) probleem aanknopen dat heel wat mensen ongemakkelijk stemt, en toch iedere keer onvermoede horizonten doet oplichten. Eén keer nodigen we u zelfs uit om vanachter uw veilige haag te komen en mee te doen aan een experiment over zwermgedrag. Misschien voelt u zich daar eventjes onbehaaglijk bij, maar dat hoort soms bij het doen van onderzoek.

 

Programma 2018 - 2019

 • 8 oktober 2018 (19.30 uur)
  Onrust en onbehagen
  Paul Verhaeghe * gewoon hoogleraar * psychologie * Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie * Universiteit Gent
   
 • 15 oktober 2018 (19.30 uur)
  Zwermgedrag – organisatie zonder leiding!?
  Experiment * videobijdrage van Jean-Paul Van Bendegem  (hoogleraar * filosofie * wiskunde * Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie * Vrije Universiteit Brussel) * lezing door Winnie Daamen (hoofddocent * civiele techniek en geowetenschappen * Transport en Planning * Technische Universiteit Delft) over mensenmassa’s, verkeers- en voetgangersgedrag *  in samenwerking met Wetenschapscafé Antwerpen
   
 • 22 oktober 2018 (19.30 uur)
  Hoe gedragen we ons online: nice or naughty?
  Heidi Vandebosch * hoogleraar * communicatiewetenschappen * Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS) * Universiteit Antwerpen
   
 • 5 november 2018 (19.30 uur)
  Mensen en vulkanen: de dreiging nabij
  Sam Poppe * FWO aspirant * geografie * Physical Geography * Vrije Universiteit Brussel
   
 • 12 november 2018 (19.30 uur)
  De legitimiteitscrisis van de Europese Unie: hoe ontsnappen aan het trilemma van de Europese integratie?
  Peter Bursens * hoogleraar * politieke wetenschappen * Instituties en Meerlagige Politiek (ACIM) * Universiteit Antwerpen
   
 • 26 november 2018 (19.30 uur)
  Commons en de stad van de toekomst
  Tine De Moor * hoogleraar * economische en sociale geschiedenis * Institutions for Collective Action * Universiteit Utrecht
 • 3 december 2018 (19.30 uur)
  Verdwaasde ambities in de roman
  Paul Pelckmans * emeritus gewoon hoogleraar * letterkunde * Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC) * Universiteit Antwerpen
 • 10 december 2018 (19.30 uur)
  Chemie en veiligheid versus water en vuur
  Gert Van Bortel * vice-president * Emergency Response * BASF Ludwigshafen

Van de meeste lezingen is achteraf een opname te bekijken.