Commons en de stad van de toekomst

Maandag 26 november 2018 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing


Commons zijn weer helemaal in. Her en der, in binnen-en buitenland, in steden en op het platteland, onstaan er steeds meer zogenaamde burgercollectieven. Burgers werken samen en creeëren zo nieuwe collectieve goederen en diensten, en zorgen zo voor alternatieven, zowel in de private als publieke sector, op zoek naar meerwaarde, niet alleen voor zichzelf maar voor de hele samenleving. Voorbeelden zijn er genoeg: nieuwe energiecoöperaties gericht op duurzame, hernieuwbare energie, initiatieven gericht op het samen voorzien in ouderenzorg, collectieve buurttuinen, .... Hoe moeten we deze “golf” aan nieuwe burgercollectieven interpreteren? Is dit echt nieuw of hebben we dit al eens eerder gehad? En: welke uitdagingen mogen we verwachten wanneer er steeds meer publieke en private diensten via burgercollectieven zullen geregeld worden?

Foto Pixabay

Tine De Moor

Prof. dr. Tine De Moor is hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar het ontstaan, functioneren en evolueren van instituties voor collectieve actie, in verleden en heden, met de nadruk op de vroegmoderne periode in Europa. Instituties voor collectieve actie zijn vormen van organisaties die van onderop, door de onmiddellijke stakeholders, gevormd worden, met het doel om door samenwerking een collectief belang na te streven, dat van velerlei aard kan zijn. Het onderzoek van De Moor focust vooral op voorbeelden van dergelijke instituties, zoals gemene gronden, gilden en coöperaties, die economische en sociale doelstellingen verenigen.

Foto Willeke Machiels