Verdwaasde ambities in de roman

Maandag 3 december 2018 - 19.30 uur

Korte omschrijving van de lezing


In de negentiende-eeuwse roman was de hoofdpersoon, ook als hij/zij tragisch mislukte, steevast de ‘held van het verhaal’. In de twintigste vertellen veel toonaangevende romans liever over onbeduidende personages, die zich uitsloven voor schimmige en/of compleet ongeloofwaardige ondernemingen, waaraan ze dikwijls hun hele leven verspillen. In mijn bijdrage hoop ik aannemelijk te maken dat die nieuwe stofkeuze spoort met een radicale ontluistering van het moderne individualisme, dat in de vorige eeuw veel van zijn negentiende-eeuwse glorie verloor.

Handout, uitgedeeld op de lezing

Foto Pixabay

Paul Pelckmans

Foto ID

Paul Pelckmans doceerde Franse en Algemene Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Hij voert onderzoek op het raakvlak van literatuur- en mentaliteitsgeschiedenis met focus op de geschiedenis van de roman. Hij publiceerde diverse monografieën, waaronder, meest recent, De Wereld van La Fontaine (Vrijdag, Antwerpen, 2017).

 


Foto UAntwerpen