Wetenschap voor iedereen

De Universiteit Antwerpen maakt je warm voor wetenschap en laat je kennismaken met de impact ervan op ons dagelijkse leven. Een opdracht waarbij al haar wetenschappers worden betrokken. Er zijn activiteiten voor jong en oud, voor binnen de schooluren of met het hele gezin.

Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Antwerpen

Onder de noemer ‘Levenslang Leren’ bieden wij een waaier van niet-diploma of certificaatgerichte vorming, verdiepende lezingen en populariserende activiteiten voor iedereen met interesse in wetenschap, van jong tot oud. We ontplooien hiervoor eigen activiteiten en ondersteunen initiatieven vanuit faculteiten en departementen van onze universiteit en van diverse onderwijs- en onderzoekspartners. Voor een aantal van deze activiteiten werken we nauw samen met de hogescholen van onze associatie: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote-Hogeschool. Samen vormen we de AUHA expertisecel wetenschapscommunicatie. Een overzicht van alle activiteiten door of in samenwerking met de expertisecel vind je op www.wetenschapaandestroom.be.