Side header image

FWO-onderzoeksinfrastructuur (voorheen Herculesstichting)

Sinds 2007 financiert Vlaanderen middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek. Tot en met 2015 gebeurde dit via de Herculesstichting. Sinds 1 januari 2016 is de financiering van onderzoeksinfrastructuur geïntegreerd in het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Onderzoeksinfrastructuur omvat alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke apparatuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.
 
Middelen voor middelzware infrastructuur (projecten ten belope van 150.000 tot één miljoen euro) worden volgens de Infrastructuursleutel  over de vijf Vlaamse associaties verdeeld. De associaties organiseren vervolgens elk een interne competitieve oproep; de middelen voor zware infrastructuur (projecten van meer dan één miljoen euro) worden toegewezen door middel van een open, competitieve oproep, georganiseerd door het FWO.

Sinds 2018 staat het FWO ook in voor de financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur (IRI) door de integratie van onder andere ESFRI en Big Science. Het programma voor deelname aan en/of financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur heeft tot doel de Vlaamse deelname aan en/of de subsidiëring van internationale investeringsinitiatieven te ondersteunen die uitgevoerd worden aan grootschalige, internationale of supranationale faciliteiten waaraan de Vlaamse Overheid bijdraagt en/of waarvan het strategisch belang voor Vlaanderen kan worden aangetoond.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen wisten volgende toestellen te verwerven binnen dit kanaal:

Contact

Frederik Verleysen Middelheimcampus, Gebouw A
A.132
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 35
frederik.verleysen@uantwerpen.be