Sinds 2007 financiert Vlaanderen middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek. Tot en met 2015 gebeurde dit via de Herculesstichting. Sinds 1 januari 2016 is de financiering van onderzoeksinfrastructuur geïntegreerd in het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Onderzoeksinfrastructuur omvat alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke apparatuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.
 
Middelen voor middelzware infrastructuur (projecten ten belope van 150.000 tot één miljoen euro) worden volgens de Infrastructuursleutel  over de vijf Vlaamse associaties verdeeld. De associaties organiseren vervolgens elk een interne competitieve oproep; de middelen voor zware infrastructuur (projecten van meer dan één miljoen euro) worden toegewezen door middel van een open, competitieve oproep, georganiseerd door het FWO.

Sinds 2018 staat het FWO ook in voor de financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur(IRI) door de integratie van onder andere ESFRI en Big Science. Het programma voor deelname aan en/of financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur heeft tot doel de Vlaamse deelname aan en/of de subsidiëring van internationale investeringsinitiatieven te ondersteunen die uitgevoerd worden aan grootschalige, internationale of supranationale faciliteiten waaraan de Vlaamse Overheid bijdraagt en/of waarvan het strategisch belang voor Vlaanderen kan worden aangetoond.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen wisten volgende toestellen te verwerven binnen dit kanaal:

Zware Infrastructuur

Hercules Oproep 2009-2010

 • Reinhart Ceulemans, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "ICOS Flanders: Ecosystem Infrastructure for Integrated Carbon Observing System."
 • Annie Cuyt, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Vlaams Supercomputer Centrum (VSC)."

Hercules Oproep 2007-2008

 • Annie Cuyt, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Vlaams Supercomputer Centrum: Supercomputers voor publiek en privaat gefinancierd onderzoek in Vlaanderen."
 • Gustaaf Van Tendeloo, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "PRIME Electron Microscoop."

Middelzware Infrastructuur

FWO Oproep 2017-2018

 • Covaci Adrian, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: “Comprehensive Liquid Chromatography - Ion Mobility - Quadrupole-Time-of-Flight Mass Spectrometry for innovative metabolomics.”
 • De Meester Ingrid, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: “The Biomolecular Interaction Platform (BIP) at UAntwerp.”
 • De Wael Karolien, Faculteit Wetenschappen
  Titel: “Screen printing facilities and high resolution Raman imaging of (printed) surfaces and materials.”
 • Hadermann Joke, Faculteit Wetenschappen
  Titel: “Infrastructure for imaging nanoscale processes in gas/vapour or liquid environments.”
 • Malhotra Surbhi, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: “Single molecule long-read sequencing technology: beyond state-of-the-art in biological and medical research.”
 • Sijbers Jan, Faculteit Wetenschappen
  Titel: “FleXray: Flexible X-ray imaging for the next generation of tomographic applications.”
 • Van Hulle Dirk, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
  Titel: “CATCH 2020: Computer-Assisted Transcription of Complex Handwriting.”

Hercules Oproep 2015-2016

 • Blondia Chris, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "City of Things (CoT)."
 • Maudsley Stuart, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "MALDI Mass Spectrometry Imaging (MALDI-MSI): Bridging proteomics and imaging."
 • Soens Tim, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
  Titel: "GIStorical Antwerp II.  The historical city as empirical lab for urban studies using high-resolution social maps."
 • Timmermans Jean-Pierre, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Modular confocal microscopy platform with light sheet illumination."
 • Verbeeck Johan, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Direct electron detector for soft matter TEM."

Hercules Oproep 2013-2014

 • Peter Aerts, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "3D Dynamical Morphology by Biplane high speed Xray-videography. "
 • Bert Maes, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Partial replacement of the NMR infrastructure for the structural elucidation of synthetic and natural substances. "
 • Guido De Meyer, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "High-Frequency Ultrasound Imaging System Vevo 2100. "
 • Louis Maes, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Equipment for high-speed, refrigerated, preparative ultracentrifugation, automated gradient formation and fraction collection and analysis. "
 • Bernard Sabbe, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "Stepped Care Translational Research Platform for Treatment-resistant Depression. "
 • Dominique Schryvers, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "TopSPIN for TEM nanostatistics. "
 • Paul Van Royen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "Improving Care and Research Electronic Data Trust Antwerp (iCAREDATA). "
 • Wim Vanden Berghe, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Pamstation 12."

Hercules Oproep 2011-2012

 • Geert Mortier, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "Ontdekken van nieuwe grenzen voor biologisch en medisch onderzoek door 'Next generation sequencing'."
 • Sigrid Stroobants, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "VECTor/CT: small animal simultaneous PET/SPECT/CT scanner."
 • Bruno Blondé, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
  Titel: "GIStorical Antwerp: een micro-level data tool voor de studie van vroegere stedelijke samenlevingen, proefstudie: Antwerpen."
 • Bea Cantillon, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  Titel: "Vlaamse deelname aan het ESFRI-project SHARE."
 • Sarah Bals, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Infrastructuur voor beeldvorming van zachte en delicate materie."
 • Ronny Blust, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Mesodroom."
 • Reinhart Ceulemans, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "ESFRI-infrastructuurproject 'Integrated Carbon Observation System'."

Hercules Oproep 2009-2010

 • Paul Van de Heyning, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "Multidisciplinair Motor Centrum Antwerpen - M²OCEAN."
 • Dirk Adriaensen, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "High end infrastructure for confocal live cell imaging (CLCI)."
 • Sandra Apers, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Ontwikkelen van een hoogtechnologisch platform voor de zuivering van natuurlijke of synthetische verbindingen."
 • Jurgen Del-Favero, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Het Biomark Microfluidics systeem voor high-throughput genotypering, expressieprofilering en CNV-analyse."
 • Hugo Neels, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Time-of-flight massaspectrometer in combinatie met een vloeistofchromatografiesysteem (LC-TOF/MS)."
 • Koen Janssens, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Laser ablation solid sampling station for high-resolution inductively coupled mass spectrometer (LA-HR-ICP-MS)."
 • Frank Sobott, Faculteit Wetenschappen
  Titel: "Hoge-resolutie ionmobiliteitsmassaspectrometer: een krachtig instrument voor fragiele structuren."

Hercules Oproep 2007-2008

 • Zwi Berneman, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  Titel: "Becton Dickinson FACSAria II: high-speed, fixed alignment benchtop cell sorter platform."
 • Koen Augustyns, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Structuuropheldering van synthetische stoffen en natuurproducten met behulp van NMR en LC-NMR spectroscopie."
 • Jean-Pierre Timmermans, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Titel: "Transmissie-elektronenmicroscoop met cryo-toebehoren."
 • Annemie Van Der Linden, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.
  Titel: "Capaciteitsopbouw biomedische beeldvorming: MRI apparatuur voor kleine proefdieren."
 • Herman Van Goethem, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
  Titel: "ODIS: databank intermediaire structuren Vlaanderen."
 • Ronny Blust, faculteit Wetenschappen.
  Titel: "Hoge Resolutie Inductief gekoppelde Plasma Massa Spectrometer HR-ICP-MS)."
 • Etienne Goovaerts, Faculteit Wetenschappen.
  Titel: "Inter-universitair Onderzoekscentrum voor Multi-frequente Gepulste Elektronen Paramagnetische Resonantie Spectroscopie."
 • Yves Guisez, Faculteit Wetenschappen.
  Titel: "Hoogperformante LC-tandem massaspectrometer als noodzakelijke apparatuur voor fundamenteel en strategisch onderzoek rond de structuuropheldering van chemische en biomoleculen en kwantitatieve bepalingen van geneesmiddelen, metabolieten en biomoleculen in biologische matrices."