Side header image

Onderzoeksvisitaties

In februari 2007 besliste de Onderzoeksraad om een achtjarige cyclus van kwaliteitszorgonderzoek op te starten per discipline. Elk academiejaar komen twee disciplines aan bod. De methodiek is gebaseerd op deze van het Nederlandse Standard Evaluation Protocol.

Per discipline beoordeelt een internationaal vakgenotenpanel tijdens een plaatsbezoek aan de universiteit:

  1. de kwaliteit;
  2. de productiviteit;
  3. de maatschappelijke betrokkenheid en impact;
  4. de viabiliteit van het onderzoek van de betreffende onderzoeksgroepen.

Daarbij worden ook suggesties voor de organisatie van het onderzoek voor de bovenliggende niveaus (faculteit, onderzoeksraad, universiteit) gegeven.

Ter voorbereiding van het plaatsbezoek wordt per onderzoeksgroep een zelfstudiedossier opgemaakt.

Planning 2015-2023

Academiejaar

Discipline

2015-2016 Toegepaste Economische Wetenschappen en Ontwikkelingsstudies
2016-2017 Farmaceutische Wetenschappen 
Politieke, Sociale, Opleidings- en Onderwijs Wetenschappen
2017-2018 Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Ontwerpwetenschappen
2018-2019 Informatica en Wiskunde
2019-2020 Chemie
Fysica
Biologie
2020-2021 Geschiedenis en Wijsbegeerte
Letterkunde
2021-2022 Taalkunde
Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
2022-2023 Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Rechten

Contact

Birgit Houben Middelheimcampus, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 39
birgit.houben@uantwerpen.be