Ombudspersoon

Bij conflicten tussen doctorandus en promotor kunnen volgende stappen gezet worden:

  1. Een dialoog tussen doctorandus/a en promotor is het vertrekpunt;
  2. Indien de relatie tussen de doctorandus/a en de promotor(en) verstoord is, kan iedere betrokkene de voorzitter van de Individuele Doctoraatscommissie (IDC) inlichten en hem/haar vragen de IDC samen te roepen. De IDC zal helpen bij het oplossing van eventuele misverstanden, bemiddelen tussen de betrokkenen en helpen zoeken naar een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen;
  3. De doctorandus/a kan zich in geval van problemen steeds laten bijstaan door de centrale ombudspersoon (Werner Jacobs), die verder bemiddelt.

 

Contact

Werner Jacobs Tel. 03 821 31 21
Werner.Jacobs@uantwerpen.be