Bachelor- of mastervakken volgen in het kader van je doctoraatsopleiding

Wist je dat je in het kader van je doctoraatsopleiding ook bachelor- of mastervakken naar keuze kan volgen?

Voorwaarden:

  1. Je hebt deze vakken nog niet gevolgd.
  2. Bachelor- of mastervakken mag je enkel kiezen uit een andere onderzoeksdomein dan je eigen bachelor/eerste cyclus.
  3. De goedkeuring van je promotor is vereist.

Inschrijven:

  1. Je meldt je aan bij de docent of bij het secretariaat verantwoordelijk voor de administratie van de cursus. 
  2. Je vermeldt hierbij duidelijk dat je de cursus wil volgen in het kader van je doctoraatsopleiding.
  3. De facultaire studentenadministratie voorziet het opleidingsonderdeel onder je doctoraatsinschrijving. Zo krijg je de roosterinformatie in SisA te zien en wordt toegang tot het opleidingsonderdeel in BlackBoard voorzien.
  4. Je betaalt niets voor deze inschrijving en je hoeft je ook niet via de studentenadministratie in te schrijven als student met creditcontract.

Achteraf dien je een deelnameattest van de betrokken docent (of van het secretariaat) te bekomen voor het dossier van je doctoraatsopleiding.

Vraag zeker aan de docent of Blackboard-toegang vereist is. Indien dit zo is, kan de docent je aan de desbetreffende cursus in Blackboard toevoegen. Hier kan je de werkwijze vinden.

Contact

secretariaat verantwoordelijk voor
de admin. van het vak
zie tab 'contact' > 'admin. contactpersonen'