Wetenschap voor iedereen

De Universiteit Antwerpen hecht veel belang aan navorming en bijscholing via lezingencycli en andere populariserende activiteiten. Een opdracht waarbij al haar wetenschappers worden betrokken.

Het team van Levenslang Leren zet daarom in op ondersteuning en opleiding van zowel doctoraatsstudenten als ZAP-leden, bij de communicatie over hun onderzoek. Onder de noemer ‘Levenslang Leren’ bieden zij een waaier van niet-diploma of certificaatgerichte vorming en activiteiten voor iedereen met interesse in wetenschap, van jong tot oud. Ze ontplooien daarvoor eigen activiteiten, maar ondersteunen ook initiatieven vanuit faculteiten en departementen. Zo maken ze mensen warm voor wetenschap en laten we hen kennismaken met de impact ervan op ons dagelijkse leven.

Contact

Team Levenslang Leren Campus Middelheim
A.220
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 27
LevenslangLeren@uantwerpen.be