Stap 5: Aankondiging van de verdediging

Ten vroegste 3 weken nadat de doctoraatsjury haar beslissing heeft genomen, kan de openbare verdediging plaatsvinden. Ten laatste 6 weken na deze datum moet een datum voor de verdediging vastgelegd zijn. In deze termijn worden de vakantieperiodes voor het personeel zoals bepaald in de academische kalender en moederschapsrust of ouderschapsverlof van de doctorandus niet meegerekend. Er vinden geen verdedigingen plaats tussen 20 juli en 20 augustus (cf. algemeen doctoraatsreglement, art. 33 e.v.).

  • Om de verdediging aan te kondigen, moet je het formulier "Gegevens betreffende de verdediging" ten laatste 3 weken voor je verdediging invullen en doorsturen naar alle diensten/mailadressen die op het formulier zelf vermeld worden.

Op het formulier duid je aan of je een algemeen of specifiek supplement bij het getuigschrift wenst.

Verder wordt op het formulier ook gevraagd om een abstract van het doctoraatswerk op te stellen (NL en EN), zodat er een persbericht van kan worden opgesteld. Voor alle vragen m.b.t. het persbericht kan je bij Peter de Meyer van het departement Communicatie terecht.

Na het indienen van dit formulier zal je door de Centrale Studentenadministratie worden gecontacteerd om het resterende bedrag van het studiegeld van het verdedigingsjaar te betalen. De aankondiging van je verdediging komt in de digitale kalender van de UAntwerpen te staan.

  • Verder dien je het formulier 'Checklist confidentialiteit doctoraatsthesis' in te vullen en handtekenen. Een originele handtekening van je promotor is hierbij ook vereist. Een scan van het document mail je naar Françoise.Wouters@uantwerpen.be.
  • Voor de verdere organisatie van de verdediging (reservatie lokaal, uitnodigingen, receptie, enz.), neem je best contact op de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement om te vragen hoe dit precies in zijn werk gaat.