Aspecten geheimhouding regelen

Voorbereiding doctoraat

Indien je tijdens de voorbereiding van je doctoraat samenwerkt met externe partners (bv. een bedrijf of een andere kennisinstelling) dan kan je best vooraf een aantal afspraken maken over o.a. publicaties, geheimhouding en eigendomsrechten op onderzoeksresultaten. 
De dienst Valorisatie van het departement Onderzoek geeft jou hierbij de nodige ondersteuning en stelt een overeenkomst op.
Indien je denkt dat bepaalde onderzoeksresultaten uit je doctoraat een valorisatieluik of commerciële toepassing hebben - waarbij het misschien is aangewezen ze te beschermen via een octrooiaanvraag - neem dan ook zeker contact op met de dienst Valorisatie.
 

Proefschrift

Indien bepaalde aspecten van je proefschrift geheim moeten blijven (bv. het onderwerp van een octrooiaanvraag, of je doctoraatswerk kadert in een samenwerking met een bedrijf - zie ook hierboven), dan dienen voorafgaand aan de verdediging van je proefschrift een aantal zaken i.v.m. geheimhouding geregeld te worden (bv. geheimhoudingsclausule voor juryleden, voorzien van interne verdediging).
Hiervoor kan je terecht bij de dienst Valorisatie.

Contact

Dienst Valorisatie Middelheim - Gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 30 25
Fax +32 (0)3 265 30 11
valorisatie@uantwerpen.be