Gedragscode

De gedragscode werd opgesteld voor doctoraatsstudenten en hun promotoren aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het doctoraatstraject kom je als doctoraatsstudent in contact met verschillende personen en instanties, waarvan niet steeds duidelijk is wat van wie kan worden verwacht. Deze gids dient vooral als een voorbeeld voor een 'good practice' en dient daarom als een na te streven referentiepunt te worden beschouwd.

In dat opzicht vormt dit document een aanvulling op de reglementen, waarin de minimale voorwaarden om een doctoraat te behalen worden uiteengezet.