Stap 4: Indienen proefschrift bij jury

Als je de toestemming van je individuele doctoraatscommissie (IDC) voor het neerleggen van je proefschrift hebt, bezorg je je ontwerp-proefschrift in voldoende exemplaren, samen met een aanvraag tot verdediging, aan de voorzitter van je doctoraatsjury. Ook hier contacteer je best de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement voor een uitleg betreffende de praktische procedure.
Behalve indien anders bepaald door je faculteit of departement, moet je een exemplaar voorzien voor elk lid van de jury.

Bij het indienen van de ontwerpversie van het proefschrift, dien je ook het formulier "Checklist confidentialiteit doctoraatsthesis" in te vullen en door te sturen naar de contactpersonen vermeld op het formulier.
Indien je doctoreert in de faculteit Wetenschappen ('doctoraat in de wetenschappen') dien je het formulier "Fase afstuderen" in te vullen en te verzenden naar doctoratenwetenschappen@uantwerpen.be.
Verder contacteert je best de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement om de procedure voor jouw faculteit/departement te overlopen.

De jury heeft vervolgens 6 weken om zich uit te spreken over de vraag of je mag overgaan tot de openbare verdediging van het proefschrift. In sommige faculteiten/departementen wordt in deze periode ook een voorverdediging georganiseerd. Consulteer het facultaire reglement om te zien of dit in jouw faculteit/instituut/departement ook het geval is of contacteer de facultaire administrative contactpersoon. Doorgaans worden voorverdedigingen georganiseerd, enkel in de faculteiten GGW, SW en L&W wordt dit niet gedaan.

Als je je verdediging aan een andere universiteit aflegt in het kader van een dubbeldoctoraat, raadpleeg dan zeker de bepalingen die opgenomen zijn in je individueel joint PhD contract en in het algemeen doctoraatsreglement art. 45.