Stap 3: Samenstellen doctoraatsjury

In de aanloop naar de verdediging dient de doctoraatsjury formeel te worden samengesteld door je faculteit of departement. Zij controleren eerst of je ingeschreven bent als doctoraatsstudent en of of je de doctoraatsopleiding hebt afgesloten.

Je faculteit/departement legt ook de details m.b.t. de verdediging vast (tijdstip, datum, locatie). Qua samenstelling moet de doctoraatsjury aan een aantal voorwaarden voldoen, die je kan terugvinden in het algemeen doctoraatsreglement (art. 25 e.v.) en eveneens in de aanvullende facultaire reglementen. je kan ook de administratieve contactpersoon van je faculteit/instituut/departement contacteren ivm vragen omtrent de samenstelling van de jury.

Als je je verdediging aan een andere universiteit aflegt in het kader van een dubbeldoctoraat, raadpleeg dan zeker de bepalingen die opgenomen zijn in je individueel joint PhD contract en in het algemeen doctoraatsreglement art. 45.