Taal proefschrift regelen

Het proefschrift wordt in het Nederlands of Engels opgesteld en verdedigd. Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een andere taal dan bovengenoemd opgesteld worden. De toestemming is niet noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal, cultuur of literatuur tot onderwerp heeft. In iedere proefschrift dient een Nederlandstalige en een Engelstalige samenvatting te worden opgenomen. (Algemeen doctoraatsreglement, artikel 23)

Je kan hier best al tijdens de voorbereiding van je doctoraat over nadenken. De administratieve contactpersoon van je instituut/faculteit/departement kan je helpen bij vragen hoe je hiervoor te werk gaat.