Voortgangsrapportering

Doctorandi moeten aan de UAntwerpen twee aparte voortgangsrapporten indienen
Beide rapporten worden onderstaand uitgelegd:

1. Voortgangsrapport doctoraatsonderzoek

Het voortgangsrapport over het doctoraatsonderzoek wordt beheerd door je faculteit/instituut en geëvalueerd door de individuele doctoraatscommissie (IDC).

De procedure voor het indienen verschilt van faculteit tot faculteit. Het is mogelijk dat je jaarlijks een rapport moet indienen, of enkel op bepaalde tijdstippen in je doctoraatstraject.
Je kan voor de juiste werkwijze best je facultair doctoraatsreglement raadplegen of contact opnemen met je facultaire administratieve contactpersoon. Doorgaans word je door je faculteit/instituut via e-mail op de hoogte gebracht van wat er, tegen welke datum, van je verwacht wordt. Houd hiervoor zeker je studenten e-mailaccount in het oog!

2. Voortgangsrapport doctoraatsopleiding

Het voortgangsrapport over je doctoraatsopleiding wordt beheerd door de Antwerp Doctoral School (ADS) en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van jouw faculteit.

Het voortgangsrapport van de doctoraatsopleiding moet jaarlijks ingediend worden.

De deadline hiervoor is altijd 1 mei! Na deze datum is het niet meer mogelijk om een rapport in te dienen en zal je je activiteiten pas het daaropvolgende jaar kunnen indienen.
Je wordt steeds tijdig door de Antwerp Doctoral School op de hoogte gebracht van het naderen van de deadline, raadpleeg daarom regelmatig je studenten e-mailaccount.

! Uitzondering: volgende faculteiten/instituten beheren de rapportering over de doctoraatsopleiding zelf. Bij vragen kan je hier terecht bij de desbetreffende administratieve contactpersoon.

  • Rechten (RECH),
  • Bedrijfswetenschappen en Economie (BE)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be