Jaarlijkse rapportering doctoraatsopleiding

Doctorandi aan de Universiteit Antwerpen dienen elk academiejaar te rapporteren over de voortgang van de doctoraatsopleiding. De ondernomen activiteiten moeten één voor één ingegeven worden in SisA. Ook indien er geen activiteiten ondernomen worden, moet dit aangegeven worden in SisA. (Het vakje "Ik wens geen activiteiten te rapporteren dit jaar" kan worden aangevinkt en dit wordt ook als een geldig rapport beschouwd.)

De voortgang van je doctoraatsopleiding wordt voor de meeste faculteiten beheerd door de Antwerp Doctoral School en geëvalueerd door een peer reviewcommissie die bestaat uit leden van jouw faculteit/instituut.

! Uitzondering: volgende faculteiten/instituten beheren de rapportering over de doctoraatsopleiding zelf. Bij vragen kan je hier terecht bij de desbetreffende administratieve contactpersoon. Bekijk zeker ook je facultair doctoraatreglement (deadlines kunnen verschillen!):

  • Rechten (RECH),
  • Bedrijfswetenschappen en Economie (BE)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)

Deadline

De deadline voor het indienen van het rapport is steeds 1 mei 23:59 uur van het lopende academiejaar.
Je zal hierover verschillende herinnerings-e-mails vanuit de Antwerp Doctoral School (ADS) ontvangen op je studenten-e-mailaccount!

.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be