Stap 6: Eventuele voorverdediging en organisatie verdediging

De voorverdediging is een presentatie van het onderzoek op technisch niveau. Anders dan de openbare verdediging is de voorverdediging enkel toegankelijk voor de jury.

Na de (relatief korte) presentatie volgt een discussie over het onderzoek, m.a.w. het is minder een vraag-en-antwoord gesprek zoals in de openbare verdediging.

Na dit discussiegedeelte wordt de doctorandus verzocht om de kamer te verlaten en de jury gaat beraadslagen. Zij zullen onmiddellijk tot een besluit komen over de voorverdediging:

  • thesis wordt aanvaard voor de openbare verdediging zonder meer
  • thesis wordt aanvaard mits kleine correcties: in dit geval volgt de promotor de correcties op
  • thesis wordt aanvaard mits grote wijzigingen: in dit geval zal de hele jury de wijzigingen opvolgen
  • zeer extensieve wijzigingen nodig: na het aanpassen van de thesis zal de hele jury de thesis opnieuw bekijken en zal ook een tweede voorverdediging georganiseerd worden