.

Wat komt NIET in aanmerking voor terugbetaling?

Enkel activiteiten die bijdragen tot het ontwikkelen van je competenties kunnen terugbetaald worden via opleidingskrediet. Andere zaken komen niet in aanmerking, waaronder:

 • aankoop van hard- en software 
 • aankoop van licenties
 • aankoop van boeken en tijdschriften
 • kosten verbonden aan staalname en/of archief- en bibliotheekbezoek.
 • extra reisbijstandverzekering 
 • lidmaatschap van (wetenschappelijke) verenigingen
 • aankoop van cursusmateriaal (uitzondering: indien kan aangetoond worden dat dit materiaal niet inbegrepen is in de inschrijvingsprijs van een cursus (die in aanmerking komt voor de doctoraatsopleiding) maar MOET worden aangeschaft; de verantwoordelijke moet deze uitzondering goedkeuren)
 • drukkosten van thesis, posters of artikels
 • betaling van juryleden
 • receptiekosten na de verdediging
 • studiegeld
 • dagvergoedingen zonder inschrijvings-, verplaatsings- of verblijfskosten
 • dagvergoeding aangevraagd via de kostennota ‘correctie aanrekening’
 • publicatiekosten en kosten voor proeflezen of vertalen van publicaties
 • niet-academische opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingscentrum dat niet erkend is door de Vlaamse Overheid
 • taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie komen niet in aanmerking als deze inhoudelijk overeenstemmen met het aanbod van ADS en/of Linguapolis.
 • inentingskosten
 • enz.