.

Wat komt in aanmerking voor terugbetaling?

1. Enkel de inschrijvings-, de verblijfs- en de verplaatsingskosten van onderstaande activiteiten die je volgt in binnen- en buitenland en in het kader van de doctoraatsopleiding:

  • Academische opleidingen
  • Congressen
  • Studiedagen
  • Onderzoeksverblijven: het verblijf moet meer zijn dan louter staalnames, dataverzameling, veldwerk of archief/bibliotheekonderzoek. Een leercomponent dient aanwezig te zijn. In het geval van een onderzoeksverblijf voeg je een motivatie bij je aanvraag.

2. Dagvergoedingen worden enkel betaald in combinatie met één van de voorgaande uitgaven en enkel in geval van een persoonlijke terugbetaling voor binnenlandse of buitenlandse zending.

3. Niet-academische opleidingen komen in aanmerking als deze georganiseerd worden door een door de Vlaamse Overheid erkend opleidingscentrum.

4. Taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie komen enkel in aanmerking als deze inhoudelijk niet overeenstemmen met het aanbod van ADS en/of Linguapolis.