Toegepaste communicatievaardigheden

Methodiek

 •     Zeer grote mate van interactiviteit tussen trainer en deelnemers
 •     Concrete individuele en groepsoefeningen
 •     Spreiding in de tijd, teneinde de vaardigheden uit te testen
 •     Feedback en uitwisseling van de opgedane ervaringen bij het begin van elke sessie


Inhoud van de cursus:


Module 1: communicatie als basisvaardigheid

 •     Communicatie: percepties
 •     Communicatieve basisvaardigheden : vraagstelling; actief luisteren en actieve stilte
 •     Achtergronden van gedrag
 •     De plaats van assertiviteit in communicatie
 •     Doelgericht bevragen:Chunk model
 •     Kernkwaliteiten en valkuilen in de communicatie
 •     Samenwerken: gebruik van de creatieve input van de
      collega’s/medewerkers rond dagdagelijkse problemen.
 •     Formuleren van de juiste objectieven


Module 2 : het voeren van "moeilijke" gesprekken

 •     Gedragsbeïnvloeding verbaal en non-verbaal
 •     Gesprekken met de hiërarchie
 •     Beslissingen communiceren aan collega’s
 •     “Neen” zeggen/ slecht nieuws gesprek               
 •     Omgaan met conflicten en het conflictgesprek
 •     Pro-actieve en op resultaat gerichte benaderingen

      
Module 3 : Overtuigend presenteren

 •     Inzicht in de eigen sterke en zwakke punten bij het geven van presentaties
 •     Creatief voorbereiden
 •     Op een positieve manier omgaan met bezwaren en tegenwerpingen
 •     Omgaan met moeilijke groepen
 •     Inschatting maken van de betekenis van het non verbale gedrag van de  toehoorders 


Module 4 : efficiënt vergaderen

 •     Een vergadering voorbereiden
 •     Actief deelnemen aan en voorzitten van een vergadering
 •     Een mening overtuigend brengen en gehoord worden
 •     De juiste bevraging- strategie toepassen
 •     Creatieve ideeën en oplossingen genereren
 •     De gouden regels van vergaderen


Module 5 : doelgericht onderhandelen

 •     Wat is het doel in de onderhandeling
 •     De voorbereiding van een onderhandeling
 •     Weet wat je zelf wil…
 •     Het verschil tussen overtuigen en overhalen
 •     Wat zijn de onbewuste “triggers” in de onderhandeling ?
 •     De voorbereiding van het gesprek 
 •     Het verloop van de onderhandeling 
 •     Communicatie- attitudes in de onderhandeling 
 •     Omgaan met moeilijke bezwaren
 •     Omgaan met de  “Nog niet” technieken
 •     Non-verbaal gedrag tijdens het gesprek
 •     Tot slot: vuistregels en tips 

Praktische informatie

Data:

Cursus 1: 4 dagen: 9 maart, 11 maart, 16 maart, 19 maart 2020

Cursus 2: 4 dagen: 30 juni, 1 juli, 3 juli, 7 juli 2020

Uren:

van 9u00 tot 16u00

Locatie:

Cursus 1: Campus Middelheim - Gebouw A - A.302, behalve les van 19/03: A.301

Cursus 2: Campus Middelheim - Gebouw G - G.005

Lesgever:

Gerrit Van Aken (GEVAK consulting)

Taal van de cursus:

Nederlands

Docop-punten:

Deze cursus telt in de doctoraatsopleiding mee voor 2,8 punten.

Inschrijven:

Via Sisa Selfservice. Log in met je studentenaccount.