Leiderschap en teamwerking

Doelstelling:

Eerst en vooral wil deze training de deelnemers zowel inzicht bijbrengen in de werking van teams, als ze effectief op weg zetten om op basis van de verworven inzichten tot betere teamprestaties te komen. Reeds op korte termijn zouden zij in staat moeten zijn om binnen bestaande teams beter bij te dragen tot het teamresultaat.
Tevens worden de leiderschapsvaardigheden van de deelnemers ontwikkeld door zowel het inzicht te vergroten in de karakteristieken van goed leiderschap, als door het inoefenen van enkele fundamentele vaardigheden.
De gestage ontwikkeling die met deze training wordt ingezet zou er bovendien op langere termijn moeten toe leiden dat de deelnemers deze team- en leidercompetenties blijven ontwikkelen en daardoor steeds meer verantwoordelijkheden in teamverband kunnen opnemen.

Inhoud van de cursus:

Leiderschap

 • Wat is leiderschap? Welke rol speelt het in de organisatie? Hoe past het in de rol van de manager?
 • Het gebruik van macht. Effecten op individu, organisatie en leidinggevende.
 • Verschillende stijlen van leidinggeven en stijlflexibiliteit
 • De beperkingen van sturend leiderschap.
 • Het voeren van probleemgesprekken
 • Confronterende feedback geven
 • Het functionneringsgesprek
 • Het oplossen van conflicten
 • De competenties van de leider
 • Leiderschap en organisatiecultuur

Teamwerking

 • Determinanten van teamwerking
 • Teamrollen
 • Weerstand tegen verandering
 • De invloed van leiderschap
 • Persoonlijke ontwikkeling en actieplanning

Praktische informatie

Data:

5 dagen: 6 feb., 13 feb., 20 feb., 5 maart, 12 maart 2020

Uren:

van 9u00 tot 17u00

Locatie:

Campus Middelheim - Gebouw A - Lokaal A.301

Lesgever:

Hugo Der Kinderen

Taal van de cursus:

Nederlands

Docop-punten:

Deze cursus telt in de doctoraatsopleiding mee voor 3,5 punten.

Inschrijven:

Via Sisa Selfservice. Log in met je studentenaccount.