Individuele schrijfcoaching : Linguapolis

Doelgroep:

Deze opleiding/coaching is bedoeld voor doctoraatsstudenten die wetenschappelijke teksten schrijven en ondersteuning zoeken bij het uitwerken van een logische opbouw en bij de verwoording van een wetenschappelijke analyse.

Doelstellingen van de “schrijfcoaching voor doctorandi”:

Op een correcte en heldere manier een tekst schrijven, rekening houdend met de geldende conventies voor academisch taalgebruik.
Een doctoraatsverhandeling schrijven die meer is dan enkel ‘vertaald Nederlands’, zowel de inhoudelijke opbouw als de taalkundige consistentie van de tekst zijn in orde.

Aanpak:

Tijdens deze didactische coaching wordt stap voor stap uitgelegd welke fouten de doctorandus vaak maakt, waarom het fouten zijn en welke oplossingen er kunnen worden aangewend. In een op maat aangemaakte template worden de verschillende aspecten vermeld die van belang zijn bij het schrijven van een academische tekst. Een LINGUAPOLIS-medewerker zal in de template aanduiden op welke punten de doctorandus moet focussen bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. Op die manier beschikt elke doctorandus na de schrijfcoaching over een persoonlijk document waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de aandachtspunten zijn. Na afloop van de coaching is de doctoraatsstudent in staat eigen teksten zelfstandig te verbeteren.

Deze coaching wordt aangeboden in verschillende talen.

Info

Linguapolis Stadscampus
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 41 97
taaladvies@uantwerpen.be