Postdoctorale beurzen financieren een tijdelijke aanstelling voor onderzoekers die een doctoraat behaalden. Meestal gaat het om een arbeidsovereenkomst, specifiek op onderzoek gericht, en de rol van de promotor is beperkt. Vaak zijn ze van kortere duur dan een predoctoraal mandaat.

Het onderzoek moet bijdragen tot de wetenschappelijke output van de onderzoeksgroep door wetenschappelijke bijdragen te publiceren. De onderzoeker kan ook meewerken aan een onderzoeksproject, doctorandi begeleiden of onderwijstaken op zich nemen.

FWO Junior & Senior Postdoctoraal Onderzoeker

Er is één oproep per jaar met afsluitdatum in december.

  Contact: Greet Hellenbosch

  FWO Fundamenteel Klinisch Mandaat

  Het FWO fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven.

  De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek.

  Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

  Er is één oproep per jaar met afsluitdatum in maart.

  Contact: Greet Hellenbosch

  VLAIO Innovatiemandaat

  Innovatiemandaten zijn specifiek gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, en dit hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf. Deze mandaten worden gefinancierd via het VLAIO.

  De regeling staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma, voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.

  Twee oproepen per jaar, met afsluitdata voor indiening in maart en september.

  Contact: Bram Verbinnen

  Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

  De Marie Sklodoswka-Curie Postdoctoral Fellowships zijn individuele mandaten voor veelbelovende, postdoctorale onderzoekers die hen de kans bieden hun vaardigheden door internationale of intersectorale mobiliteit te vergroten.

  Er zijn twee soorten van mandaten:

  • European Fellowships voor postdoctorale onderzoekers die elders in Europa willen werken of naar Europa willen terugkeren;
  • Global Fellowships voor postdoctorale onderzoekers die buiten Europa willen werken (met een verplichte terugkeerfase van één jaar naar een instelling in Europa). De European Fellowships hebben een duur van 1 tot 2 jaar, de Global Fellowships een duur van 2 tot 3 jaar.

  Er is één oproep per jaar met afsluitdatum (meestal) in september.

  Contact: Liesbet Cockx

  YUFE matchmaking for MSCA Fellowship

  YUFE-universiteiten nodigen gemotiveerde postdoctorale onderzoekers uit om een aanvraag voor te bereiden voor: MSCA-PF-2022 met hen als gastorganisatie. MSCA Postdoctoral Fellowships zijn individuele onderzoeksbeurzen die excellente onderzoekers de kans bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen door middel van internationale mobiliteit. Vijf van de YUFE-universiteiten produceerden Hostingaanbiedingen in een breed scala aan disciplines. Kandidaten zijn welkom om te solliciteren binnen deze Hosting Offers en daarbuiten!