Antwerp.Smart Region Link is een netwerkorganisatie die de onderlinge banden tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de provincie Antwerpen en het Waasland versterkt. Het is een samenwerking tussen UAntwerpen en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland. De werking wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Antwerpen.

Het netwerkplatform organiseert een brede waaier aan evenementen, van generalistische tot meer toegespitste themaevenementen.  

De belangrijkste missie: de innovatieve kennisregio ondersteunen en versterken door onderzoekers en ondernemers samen te brengen.

Via Antwerp.SRL kunnen onderzoekers op een snelle manier kennismaken met bedrijfspartners en potentiële onderzoekssamenwerkingen ontdekken. 

www.antwerpsrl.be