Qbic is een interuniversitair zaaikapitaalfonds dat investeert in spin-offs en jonge, innoverende bedrijven die een link hebben met Qbic's partneruniversiteiten en onderzoeksinstellingen. Qbic wordt beheerd door een onafhankelijk team van ervaren investerings- en business professionals. Met meer dan €81 miljoen in beheer is Qbic een van de grootste interuniversitaire spin-off-fondsen in Europa. Qbic I werd in 2012 opgericht, investeerde in 18 bedrijven en is momenteel in desinvesteringsfase. Qbic II zag het leven in december 2016.

UAntwerpen is een van de strategische partners in eerste lijn. Eerstelijnspartners geven Qbic een zeer vroege inkijk in hun spin-offportfolio.

Info: www.qbic.be