Pre-incubatie aan de Universiteit Antwerpen

Een pre-incubator is een inspirerende en ondersteunende omgeving waarin ondernemende ideeën getest kunnen worden op hun duurzaam marktpotentieel. De Universiteit Antwerpen ontwikkelt pre-incubatiestructuren voor 4 strategisch gekozen focusdomeinen:
duurzame chemie & materialen,
vaccinatie, infectieziekten en omgevingsgezondheid,
grootstedelijkheid, smart city, mobiliteit en logistiek.
 

Waarom pre-incubatie?

De Universiteit Antwerpen wil meerwaarde creëren voor de maatschappij, wat zich vertaalt in de ambitie om een ondernemende universiteit te worden. Om dit te realiseren engageert de Universiteit Antwerpen zich om de verschillende actoren binnen de universiteit te versterken in hun inspanningen om hun onderzoeksresultaten, kennis en expertise te vertalen naar de samenleving.
Dit kan enkel waargemaakt worden indien de commercialisering van kennis en expertise voldoende wordt ondersteund, zonder daarbij de basiswaarden van het academisch fundamenteel onderzoek uit het oog te verliezen. Om deze vertaalslag te maken participeert de Universiteit Antwerpen in pre-incubatiestructuren waarin de academische wereld, de industrie en andere stakeholders worden samengebracht.