Wetenschapspark UAntwerpen

Wetenschapspark UAntwerpen is een stimulerend bedrijvenpark voor innovatieve ondernemers in de sectoren van ‘Life sciences en Environmental sciences’. Binnen het gecreëerde netwerk worden ondernemers ondersteund en hun slaagkansen versterkt, waardoor ze succesvol kunnen starten, groeien en blijven innoveren. Het dynamische netwerk faciliteert kruisbestuiving tussen ondernemers, experten, kennisinstellingen en overheden.

Wetenschapspark UAntwerpen beschikt over een complementair en hoogwaardig aanbod van bedrijfsinfrastructuur in terbeschikkingstellings-, huur- en koopformules, evenals gronden.

Incubator Darwin is het hart van het park. De gemeenschappelijke faciliteiten van de incubator kunnen door alle parkgebruikers tot zelfs externen benut worden, zodat Darwin de ontmoetingsplek bij uitstek is.

Diensten worden aangeboden vanuit een netwerk van hoogwaardige dienstverleners en omvatten advies op het gebied van onder meer fiscaliteit, accountancy, HR en subsidies.

Seminaries en evenementen georganiseerd vanuit incubator Darwin verrijken ondernemingen met kennis uit het netwerk van het park. 

Meer info: www.wetenschapsparkuantwerpen.be