Side header image

Ecologie en duurzame ontwikkeling

De ecologie bestudeert de relaties en interacties tussen organismen en hun omgeving en is nauw verwant met het domein van de duurzame ontwikkeling. Dat spitst zich niet alleen toe op milieuvraagstukken, maar koppelt de zorg voor natuurbehoud aan sociale en economische uitdagingen.  Onderzoeksgroepen verbonden aan de Faculteiten Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen bestuderen alle aspecten van dit multidisciplinair onderzoeksgebied.

Dankzij hun uitstekende onderzoeksreputatie en expertise zijn deze teams er door gezamenlijke onderzoeksactiviteiten in geslaagd Methusalemfinanciering en een ERC Advanced Grant te verwerven en zijn ze actief in de grootschalige ecologische infrastructuurnetwerken binnen het Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuur (ESFRI).

Het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) stimuleert multi- en interdisciplinair onderzoek en coördineert op het vlak van o.a. de milieubedrijfszorg, ruimtelijke ordening, integraal waterbeheer en milieubeleid. Daarnaast biedt het instituut een aantal master- en postgraduaatopleidingen in deze vakgebieden aan.

Onze onderzoeksgroepen nemen bovendien deel aan de Vlaamse Competentie Pool voor Duurzame Chemie (FISCH) die België vertegenwoordigt in het Europees technologie-platform SusChem.