Side header image

Geneesmiddelenonderzoek

De voorbije jaren steeg het aantal beschikbare therapieën heel snel, maar toch ontbreken er voor heel wat ziekten nog steeds doeltreffende medicijnen en/of vaccins. Het is dus absoluut noodzakelijk dat zowel de academische wereld als de farmaceutische industrie op dit vlak inspanningen blijven leveren. Daarenboven geven bestaande geneesmiddelen nog vaak aanleiding tot ongewenste effecten, blijkt een specifiek geneesmiddel niet altijd doeltreffend voor de volledige patiëntenpopulatie en worden bacteriën steeds resistenter tegen antibiotica.

De Universiteit Antwerpen bezit een uitgebreide expertise in alle stadia van het geneesmiddelenonderzoek. Onze researchteams zijn betrokken bij een groot aantal multidisciplinaire projecten. Zo doen ze aan meer fundamenteel onderzoek om de moleculaire mechanismen die een rol spelen in diverse pathologieën te ontrafelen en zo mogelijke doelwitten voor therapie te identificeren. Maar ze bestuderen ook de farmacologische en farmacokinetische karakterisering van kandidaat-geneesmiddelen en voeren klinische studies uit. In deze projecten werken onze teams vaak intens samen met universitaire ziekenhuizen en internationale onderzoeks- en/of industriële partners.