Side header image

De grootstad: geschiedenis en hedendaags beleid

De Universiteit Antwerpen telt een aantal groepen die zich in hun onderzoek richten op diverse thema’s met betrekking tot de stad. Het onderzoek betreft zowel de stad in zijn historische context als de uitdagingen waarmee een moderne metropool geconfronteerd wordt. Zo worden de stad en de uitdagingen op het vlak van beleid, migratie, interculturele aangelegenheden en armoede niet alleen binnen de discipline zelf bestudeerd, maar ook over de grenzen van het vakgebied heen.