Side header image

Haven, transport en logistiek

De Universiteit Antwerpen ligt in de belangrijkste economische regio van Vlaanderen, met de haven van Antwerpen als het kloppende hart. Als economische poort naar de wereldeconomie is de haven van kapitaal belang voor de economische en industriële dynamiek van de regio. In onze huidige economische situatie, gekenmerkt door een steeds sterker wordende concurrentie en snel veranderende markten, nemen innovatie en onderzoek ook binnen de logistieke sector een steeds belangrijkere plaats in.

Het belang van een optimale en efficiënte organisatie van verkeer en transport, met inbegrip van opslag en overscheping, kan - ook in het kader van een duurzame mobiliteit - niet onderschat worden. Onze universiteit beschikt over een uitgebreide expertise over verscheidene aspecten van de logistiek. Dat gaat van bedrijfsthema’s en overheidsbeleid tot technologische vraagstukken met betrekking tot milieu-impact en macro-economische vraagstukken.

De Universiteit Antwerpen is de thuisbasis van een aantal instituten en departementen die onderzoek verrichten rond logistiek en mobiliteit. De universiteit onderhoudt ook structurele contacten met externe (industriële) partners. Zo is er bijvoorbeeld het raamakkoord met het Gemeentelijke Havenbedrijf van Antwerpen. De Universiteit Antwerpen is ook lid van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), een kenniscentrum dat in het leven werd geroepen door de Vlaamse regering met het oog op de realisatie van innovatieve logistieke projecten in Vlaanderen.