Side header image

Infectieziekten

Het onderzoek naar infectieziekten omvat:

  • fundamenteel onderzoek naar de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van infectieziekten en immuunresponsen
  • de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën ter bestijding van infectieziekten
  • surveillancestudies waarbij het ontstaan en beheersen van microbiële resistentie centraal staan

Hoofddoel

De verworven kennis van de verschillende processen die een rol spelen bij infectieziekten ten volle benutten en bundelen voor de ontwikkeling van innovatieve therapeutische toepassingen.

De Universiteit Antwerpen speelt in verschillende van deze thema’s een belangrijke rol, vaak zelfs als voortrekker. Zo toonden onze teams als eerste aan dat de toenemende resistentie tegen antibiotica het gevolg is van overmatig of onjuist gebruik van antibiotica.

Veel projecten hebben een sterk multidisciplinair karakter en bundelen expertises tot een geïntegreerde benadering volgens het "from patient to bedside and back"-principe. 

Expertises

  • microbiologie
  • immunologie
  • biomathematica
  • statistiek
  • economie
  • sociologie
  • epidemiologie

Bovendien worden veel van deze projecten uitgevoerd in een uiterst competitieve, internationale omgeving, en zijn belangrijke samenwerkingen opgestart met ziekenhuizen, de bedrijfswereld en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.