Side header image

Materiaalkarakterisering

Nog voor de oprichting van de eengemaakte Universiteit Antwerpen in 2003 hadden de Departementen Scheikunde en Fysica een uitgebreide expertise op het vlak van materiaalkarakterisering opgebouwd en zo internationale onderzoeksexcellentie verworven in een aantal specifieke strategische domeinen, m.n. theorie/modellering/simulatie, karakterisering/meting en beeldverwerking en –analyse.

Deze domeinen worden continu versterkt, bv. door belangrijke uitrustingsinvesteringen, waarbij sommige toestellen uniek zijn voor het Vlaamse onderzoekslandschap. Bovendien heeft de uitstekende samenwerking tussen de domeinen karakterisering en modellering zich vertaald in Methusalemfinanciering en een ERC Advanced Grant. Dankzij een doorgedreven samenwerking konden de verschillende modelleringsgroepen ook overgaan tot de aankoop van een computercluster (CalcUA) die werd opgenomen in het Vlaams supercomputerconsortium. Inmiddels hebben de modelleringsgroepen hun expertise uitgebreid van het simuleren van eigenschappen van bestaande systemen naar de proactieve zoektocht naar nieuwe systemen met specifieke eigenschappen, hetgeen met het oog op valorisatie uiteraard een betere langetermijnstrategie is.

De expertise - vooral op het vlak van de nanofysica – vinden we ook terug in het onderwijsaanbod. De master-na-master in nanofysica is een éénjarig programma waarbij aandacht uitgaat naar de huidige theoretische en computationele technieken, experimentele technieken voor de karakterisering van nanostructuren en praktische computationele en experimentele ervaring. De toepassingsmogelijkheden situeren zich zowel in de fysica als in de biomedische wetenschappen.

Voorts verlenen de onderzoeksgroepen van de universiteit hun actieve medewerking aan het Strategisch Initiatief Materialen (SIM), een nieuw strategisch onderzoeksplatform, opgericht in 2009 met hulp van de Vlaamse regering.