Side header image

Neurowetenschappen

De Universiteit Antwerpen kent een lange, internationale traditie in het domein van de neurowetenschappen. De doorgaans multidisciplinaire onderzoeksprojecten worden gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak volgens het "from patient to bedside and back"-principe.

De expertise en onderzoeksactiviteiten van onze teams worden ingezet in bredere onderzoekslijnen:

  • de exciteerbaarheid van het zenuwstelsel
  • de karakterisering van de onderliggende moleculaire architectuur van het zenuwstelsel en de neuromodulatie door externe factoren of geneesmiddelen

Het algemene doel is de opheldering van de fundamentele relaties tussen structuur en functie in de normale en veranderde werking van de hersenen.

Deze omvangrijke expertise in neurowetenschappen weerspiegelt zich ook in het studieaanbod, met een major in neurowetenschappen als keuzevak in de masteropleiding Biomedische Wetenschappen en deelname van de Universiteit Antwerpen aan het Network of European Neuroscience Schools (NENS) en het European Master Programme on Molecular Imaging (EMMI). Verder werken onze onderzoekteams intens samen met verscheidene universitaire ziekenhuizen en internationale partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven.