Side header image

Sociaal-economisch beleid en organisatie

De Universiteit Antwerpen is de thuisbasis van een heel wat instituten en departementen die onderzoek verrichten naar het (Europees) socio-economisch beleid en de organisatorische en strategische besluitvorming van organisaties in zowel de privé, overheids- als socialprofit-sector.

Hoe bieden moderne welvaartsstaten op een efficiënte manier een antwoord op een aantal socio-economische en demografische veranderingen die een invloed hebben op de socialezekerheidsstelsels zoals vergrijzing, migratie en nieuwe huishoudtypes (bv. eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen)? Deze vraag is het uitgangspunt van multidisciplinair onderzoek.

De sociodemografische veranderingen leiden tot nieuwe vormen van sociale competitie en sociale risico’s met gevolgen voor iemands inkomenspositie en werkgelegenheid. De Universiteit Antwerpen bouwde een uitgebreide expertise op in de sociale wetgeving en ontwikkelde daarbij een wetenschappelijke methode die de complexe interactieve en grensoverschrijdende dimensie van arbeids- en sociale verhoudingen op een coherente manier ontleedt. Aangezien de Europese en globale dimensies van sociale herverdeling steeds belangrijker worden, besteden onze teams ruim aandacht aan de Europese dimensie van het sociaal beleid.