info

!Wegens renovatiewerken aan gebouw Q op Campus Drie Eiken, zullen alle avonden plaatsvinden op Campus Groenenborger T1.03!

Inschrijvingsformulier | Registration form Kekulé-cyclus XVIII, 2019-2020

Tarieven | rates
  *standaard | standard lid | member
KVCV, ie-net
*student | student
**hoofdsponsor | main sponsor
alle lezingen | all lectures € 50 € 40 € 20
lezingenavond | lecture evening € 12.5 € 10 € 5

* Personeel, doctorandi en studenten van de Universiteit Antwerpen, en personeel van de meewerkende hogescholen kunnen gratis deelnemen. Vooraf online registreren is vereist. Studenten van de meewerkende hogescholen die vooraf als groep inschrijven via de eigen secretariaten hebben gratis toegang.
Students, PhD students and staff members from the University of Antwerp, and staff members from the cooperating university colleges have free entrance. Online registration in advance is necessary. Students from the cooperating university colleges who register as a group through their own secretariats have free entrance.

Meewerkende hogescholen | Cooperating university colleges: Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote-Hogeschool, KU Leuven-Campus De Nayer, Thomas More-Campus Geel

** Medewerkers van hoofdsponsoren die vooraf via hun bedrijf als groep inschrijven, krijgen het studententarief. Informeer bij het bedrijf |Staff members of the main sponsors who register in advance as a group through their company, get the students registration fee. Ask the company.

Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk toegangspasje aan de onthaalbalie | A personal entrance card will be available at the reception desk.

Inschrijvingsformulier | Registration form

Velden met * zijn verplicht in te vullen | Fields marked with * are mandatory

Personalia | Personal data
Aanspreektitel | Title:
Naam | Family name:* 
Voornaam | First name:* 
E-mail:*   

Status* 

Contactgegevens | Contact
Bedrijf - instituut | Company - institution:
Functie | Function:
Contact- thuisadres | Contact - home address:*  
Postcode | Postal code:*  
Gemeente | City:*  
Telefoon -  gsm | Phone - cellular:

Ik wens volgende lezingen bij te wonen  |  I wish to attend the following lectures:  


Te betalen bedrag | Registration fee: €
Opmerkingen  |  RemarksIk wens de Kekulé nieuwsbrief te ontvangen | I wish to receive the Kekulé newsletter * 
*  Verplichte velden
De Kekulé-cyclus (kekule@kvcv.be) verzamelt deze persoonlijke gegevens met als doel u te informeren over toekomstige activiteiten van de Kekulé-cyclus. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het CRM-systeem van de Universiteit Antwerpen. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig voor het vooropgestelde doel. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, beperken, wijzigen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar het bovenstaande adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.

The Kekulé cycle (kekule@kvcv.be) collects this personal data for the purpose of informing you on future activities of Kekulé cycle. Personal data will be stored in the CRM-system of the University of Antwerp. Your personal data will not be passed on to third parties. This data is stored for as long as necessary for the indended purpose. If you want to view, limit, change or delete your personal data, send an email to the above address. More information about our privacy policy: www.uantwerpen.be/disclaimer.