Wetenschap Centraal

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint.

Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd.
Wetenschappers vertellen - in een gemoedelijke sfeer - over hun werk en passie. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!

Programma najaar 2019


Andere wetenschapscaf├ęs

Andere wetenschapscafés

Naast het café van de Universiteit Antwerpen zijn er ook wetenschapscafés in:

Contact

Team Levenslang Leren CMI, gebouw A
Lokaal 220-221
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 03/265 31 35
Fax 03/265 30 04
levenlangleren@uantwerpen.be