Programma voorjaar 2019

Verzwegen Verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België

Woensdag 27 maart 2019

Jonas Roelens is mede-auteur van het boek ‘Verzwegen Verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België’. Deze geschiedenis werd grotendeels gereconstrueerd aan de hand van gerechtelijke processen, zoals bijvoorbeeld de laatmiddeleeuwse sodomieprocessen in Mechelen.

Nergens in West-Europa werden 'homoseksuele' mannen en vrouwen zo hevig vervolgd als in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden. Bovendien waren de straffen bijzonder gruwelijk: wie schuldig werd bevonden aan sodomie werd bijna zo goed als zeker op de brandstapel gegooid.

Tijdens dit wetenschapscafé gaan we dieper in op de religieuze achtergrond van de 'onnoembare zonde', de feitelijke vervolging van deze seksuele handelingen tijdens de late middeleeuwen en de reacties van de stedelijke gemeenschap op de bestraffing van 'de groote ende orrible zonde van zodomye'.

Bibliotheek Permeke
19u30 - 21u15

Gratis
Vooraf inschrijven via Permeke bibliotheek


De opkomst van de consumptiemaatschappij: een geschiedenis

Woensdag 8 mei 2019

Bruno Blondé is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van UAntwerpen en tot zijn expertise behoren onder meer de geschiedenis van de materiële cultuur, stads- en verbruiksgeschiedenis. Hij vertelt over de veranderende materiële cultuur en de opkomst van de consumptiemaatschappij in de 17e en 18e eeuw.

Er is haast geen maatschappelijk probleem, van klimaat tot sociale ongelijkheid, dat vandaag niet onlosmakelijk verbonden is met onze manier van communiceren. En terwijl in het na-oorlogse westen de enen luid de loftrompet staken over de verwezenlijkingen van de consumptiemaatschappij met zijn weelde aan duurzame goederen, keken anderen kritisch naar de vervreemding die gepaard zou gegaan zijn met de overdaad, van wegwerpcultuur tot obesitas. Het inspireerde tal van historici om op zoek te gaan naar de historische wortels van ons hedendaags consumeren. En hoewel er geen historicus is die nog gelooft dat de precieze oorsprong van ons hedendaags model makkelijk kan gelokaliseerd worden in tijd en ruimte, zijn er toch verschillende scharniermomenten waarop de dingen duidelijk een andere versnelling en wending namen. Dat was ook zo in de zeventiende en achttiende eeuw: snellere modewissels, nieuwe verbruiksgewoonten, het opduiken van consumer choice stress, het ontstaan van een ‘shopping cultuur’,… niets ‘modern’ lijkt in de achttiende eeuw afwezig geweest te zijn. Reden te over om er grondig over van gedachten te wisselen. Het wordt een verkenning waarin ook aandacht zal gaan naar de minder luisterrijke gevolgen van het nieuwe consumeren: angsten, morele verontwaardiging, perverse effecten op de sociale ongelijkheid en tenslotte de sweatshops waar de spulletjes van de nieuwe tijd geproduceerd werden.

Bibliotheek Permeke
19u30 - 21u30

Gratis
Vooraf inschrijven via Permeke bibliotheek

 

Locatie

Bibliotheek Permeke Foyer
De Coninckplein 25-26
2060 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 35
Fax +32 3 265 30 04
levenslangleren@uantwerpen.be