Amper Slim

Amper Slim is een gezamenlijk wetenschapscommunicatieproject van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, dat ondersteund wordt binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.
Met Amper Slim wil de Vlaamse overheid jongeren inspireren tot een toekomst in STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, domeinen waar niet iedereen even snel de weg naar vindt.

Jongeren zien wetenschap en techniek nog te weinig als een optie voor hun toekomst. Herkenbare rolmodellen zullen hier een bijzondere rol in spelen als influencers op sociale media. 
Het doel van Amper Slim is om zoveel mogelijk jongeren in Vlaanderen te bereiken, met een focus op de laatste graad van het secundair onderwijs. Communicatiebureau Allyens werd als partner aangesteld. Het bureau is gefocust op inclusiviteit, virale communicatie en het bereiken van jongeren: drie elementen die perfect toepasbaar zijn op Amper Slim. “Met dit project willen we STEM in de eerste plaats dichter bij de leefwereld van jongeren brengen. Vandaag lijkt het alsof een toekomst in wetenschap of wiskunde bijvoorbeeld enkel voorbehouden is aan een beperkte groep in onze samenleving,” aldus Hanan Challouki.
Ook de Universiteit Antwerpen is partner in het project en speelt zijn rolmodellen uit, met als missie àlle jongeren in Vlaanderen warm te maken voor STEM.

Volg amper slim op facebook, twitter of instagram, of ga eens kijken op de website www.amperslim.be

Of bekijk hier het filmpje van het lanceringsevent afgelopen 22 maart 2018 in het Vlaamse Parlement.

.


 

Kids in Reactie

Wetenschapscommunicatie is een terrein bij uitstek om samenwerking met diverse partners op te zoeken. Dat leidde in het verleden onder meer tot het project ‘Kids in Reactie’.
‘Kids in Reactie’ versterkt de onderwijspositie van allochtone en kansarme kinderen. Ook deze kinderen moeten hoger onderwijs (in wetenschap) en de bijhorende beroepen als mogelijk opties zien voor zichzelf.
 
Voor het project ‘Kids in Reactie’ zetten de medewerkers van ‘Diversiteit & Gelijke Kansen’ en ‘Levenslang Leren’ van de Universiteit Antwerpen een brede samenwerking op.
 
Het project testte wat het succes is van activiteiten rond wetenschappen bij verschillende doelgroepen. De workshop ‘Rare meisjes’ diende hiervoor als case study. De jeugdbeweging Natuur en Wetenschap (NeW) ontwikkelde deze workshop als introductie op het educatieve pakket ‘Mooi en Cool met Chemie’.
BASF Antwerpen ontwikkelde dit pakket in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.
Het educatieve pakket werd verdeeld door BASF en Essenscia Vlaanderen.
Het Centrum voor Intercultureel Management en Interculturele Communicatie (CIMIC) van de Lessius Hogeschool in Mechelen voerde het onderzoek uit.

Download het volledige rapport of de samenvattende flyer