Publicaties en onderzoeksrapporten 2006-2007

Profiel- en behoefteanalyse van de leden van een vereniging voor personen met een handicap. Een empirisch onderzoek bij KVG-Vorming.  (pdf - 2.6 Mb)
Adams Dries
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, Augustus 2007
Op vraag van KVG-Vorming

Evenwichtige beeldvorming van etnisch-culturele minderheden: een kwalitatieve evaluatie van een jaargang van Flair en Libelle (pdf - 0.4Mb)
Dergent Anouk
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Communicatiewetenschappen)
Universiteit Antwerpen, juni 2007
Op vraag van het Vlaams Minderhedencentrum

Behoefteonderzoek naar de vrijetijdsbesteding bij medioren in de gemeente Wijnegem (pdf - 0.3Mb)
Herrijgers Kim
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, juni 2007
Op vraag van het Gemeentebestuur Wijnegem

Impact van de vergrijzing op het tekort aan verpleegkundigen. Arbeidsmigratie: een oplossing? (pdf - 3.13Mb)
Jacobs Marleen
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, Augustus 2007
Op vraag van de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

Migratiemotieven, beleving van een leven zonder papieren en terugkeerbeslissing. Een kwalitatief onderzoek naar Armeense vrouwen zonder papieren in Antwerpen  (pdf - 0.7Mb)
Pichal Imke
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, juni 2007
Op vraag van Bond zonder Naam

Ledenprofiel van de Speelpleinen voor Groot-Antwerpen  (pdf - 0.6Mb)
Ruts Frederik en Van Kerckhoven Pieter
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, juni 2007
Op vraag van Speelpleinen voor Groot-Antwerpen

Wat is de emotionele, psychosociale impact op kinderen en ouders bij een ziekenhuisopname van meer dan één dag en hoe kunnen deze negatieve belevingen gereduceerd worden?  (pdf - 0.2Mb)
Trouillard Evy
Masterproef Verpleeg- en Vroedkunde
Universiteit Antwerpen, Augustus 2007
Op vraag van de jeugddienst Factor10 (nu JOETZ)

Naar gelijke onderwijskansen. De maatschappelijke taak van het onderwijs in het licht van de multiculturele samenleving  (pdf - 0.2Mb)
Van Dijck Lize
Eindverhandeling Politieke en Sociale Wetenschappen (optie Sociologie)
Universiteit Antwerpen, juni 2007
Op vraag van het Vlaams Netwerk Armoede en in samenwerking met Coresta Group

Hoe wordt cultuurbeleid gevormd? De opmaak van het cultuurbeleidsplan in Wijnegem als casestudy.  (pdf - 2.7Mb)
Van Gils Wietske
Masterscriptie Sociaal Werk
Universiteit Antwerpen, Augustus 2007
Op vraag van het Gemeentebestuur Wijnegem

Multimediagebruik bij patiënten met bloedkanker (pdf - 0.2Mb)
Van Schil Liesbeth
Masterproef Verpleeg- en Vroedkunde
Universiteit Antwerpen, Augustus 2007
Op vraag van het Sanguïnfonds Hematologie, UZA

Contact

Wetenschapswinkel Antwerpen
Tine Rams
Campus Middelheim - Gebouw A
A. 220
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 85
wetenschapswinkel@uantwerpen.be